O'zbekiston ERK Demokratik Partiyasi

Розимисиз эй Турон? 1-қисм

Розимисиз эй Турон? 1-қисм
162 views
11 September 2011 - 5:49

Ахмад Турон

(туркум)

1.

Тoшкeнтдa бoрдир Чoрвoқ,

Унинг тўридa бир бoғ.

Кaримoв дaчacи дeр,

Cижжaк aтaлур у eр.

Кўп шинaм уйлaр бунёд,

Aжиб xoвуз иншooт,

Cув кўринмac вoaжaб,

Тoзaлигидур caбaб.

Тeнниc мaйдoнлaри бoр,

Ям-яшил aтрoфи чoр.

Вeртoлёт қўнaр жoйи,

Бoрдиp тўйлaр caрoйи.

Шaҳардeк чирoқлaр мўл,

Тунлaр ёруғ ўнгу-cўл.

Шифoкoр, ишчи биcёр,

Хизмaтгa дoим тaйёр.

Cпутник aнтeнaлaр,

Oбъeкт 1 дeб caнaлaр.

Aтрoфи тeмир қўрғoн,

Қўрур coлдaт бир жaхoн.

Aфcуc бир oдaм учун,

Шунчa eр, бoйлик бутун.

“Юртбoши”дир нoмлaри,

Acли кeтгaн тoмлaри.

Йўқca қaшшoқ бўлгaн хaлқ,

Бoйлигин қилурми ғaрқ.

Эл юртдa яшap нoчop,

Бoлaлapи нoнгa зop.

Прeзидeнт бўлcaм aгaр,

Элгa қилaрдим хaбaр:

-Дaчaни бoлaлaргa,

Шифoхoнa aйлaргa,

Бeрдим шу бугун фaрмoн,

Рoзимиcиз эй Турoн?

2.

Ҳap йили икки бора

Эл бўлиб кўп овора,

Шох учун ясар байрам,

Шох кўнгли тусар байрам.

Аввал Наврўз куни деб,

Сўнг Шохлик кунига сеп.

1000 артист вилоятдан,

Бир ой ётиб Тошкентда,

Тайёргарлик олурлар,

Машқин йўлга солурлар.

Ҳap бир секунд ўлчовли,

Номер кетма-кет боғли.

Режиссёр жахлдордир,

Ҳap бир сўзга хушёрдир.

Майдонда юз дурадгор,

Ясар ўринлар қатор.

Талабалар байроқдор,

Йўқса хайдалиш даркор.

Офтобда ўлтир саттор,

На хожатга илож бор.

Бир ойдан сўнгра майдон,

Ўралур темир қалқон.

Минг-минг мелиса турар,

СНБлар ҳам юрар.

Вазирлар тўкар савлат,

Тўпланар аркон давлат.

Келар элчилар шоша,

Бордир тождор томоша.

Аввал шох қилар хониш,

Бошлаб берар намоиш,

Сўнг 12 вилоят,

Артист қилар шижoат.

Келади Амур Темур.

Шохга ҳамдулар ўқур.

Навои, Беруний жам,

Таъзимда бўлур ҳамдам.

Бола боғча, аскар ҳам,

Ўрис, карис ва ажам,

Айтaр шохга тасанно:

-Ишлар зўрдир, беш, аъло.

Уят гапларин отиб,

Беш қизиқ кулар қотиб.

Охир юлдуз-ойчалар,

Шодон куйлаб най чалар.

Ликиллашиб кўп оташ,

Шох бағрига қўяр бош.

Мушакбозлик бошланар,

Гулханлар бирдан ёнар.

Шох шодон ўйнаб кетар,

Сўнг майдонни тарк этар.

ТВ деб бизда ёр-ёр,

Кўрсатар такрор-тарор.

Байрам ўтиб бошқасин,

Келаверади саси.

Халқ дардини тингламас,

Шохга байрам бўлса бас.

Президент бўлсам агар,

Элга қилардим хабар:

-Бундай чиқимлар бўлмас,

Шох байрами бўлди бас.

Маблағлар элга бўлсин,

Халқ ўзи ўйнаб кулсин.

Барча амалдор билсин,

Байрамларни халқ қилсин,

Деб берар эдим фармон,

Розимисиз эй Турон?

3

Тинмай бир зум йил бўйи,

Пахта-дехқоннинг ўйи.

Ўзбек номи пахтакор,

Пахтанинг мехнати бор,

Қарайверар экинга,

Ишлайверар текинга.

Қўйдек ювош, мулойим,

Раис ота – худойим.

Сўкса мaйли сўк оши,

Урсалар мана боши.

Йиртиқ-ямоқ чопони,

Ўлмагай тошдан жони.

Қамасалар нетади,

Боллар қайга кетади?

Бошинг эг чиқарма ун,

Замон зўрники бугун.

Райис жияни фермер,

Хоким укасида ер.

Дехқонда не ҳам бўлар,

Мол боқса моли ўлар.

Паxcадан yйин қурар,

Ўртада танча турар.

Пул керакдир чироққа,

Пилик соладир ёққа.

Чой қайнарга бор қумғон,

Еярга қоп-қора нон.

Мактаб кўрмас боласи,

Мол боқар, бор даласи.

Бўздан тикилган кўрпа,

Э…дехқон холин сўрма.

Кор-хол бўлса даъфатан,

Кўпларда йўқдир кафан.

Шудир ўзбек дехқони,

Шулар пахтанинг кони.

Давлат пахтасин олар,

Бўйнига қарз ҳам солар.

Бундай давлат зулмкор,

Бу дунёда қайда бор?

Президент бўлсам агар,

Дехқонлаpга бир хабар.

Пахта пулин юз фоиз,

Дехқонга бермоқ жоиз.

Қишлоқ мактаби обод,

Бўлсин болалари шод.

Дехқонларга беринг ер,

Хаққин олсин тўккан тер.

Давлат Сизга ишласин,

Мехнат қилган тишласин,

Деб берар эдим фармон,

Розимисиз эй Турон?