O'zbekiston ERK Demokratik Partiyasi

Халқни урганни худо ургай!..

Халқни урганни худо ургай!..
21 views
08 March 2017 - 9:00

Бу шеър 2014-йилда ёз­илган. Маълум сабабла­рга кўра уни нашр эти­шнинг имкони бўлмади.­ Ҳатто шоирнинг 2016-йилда нашр этилган ки­тобидан ҳам чиқариб т­ашлашди. Худога шукур­ки, юртимизда вазият ­яхшилик томонга ўзгар­ди. Аммо мазкур шеър ­ўз долзарблигини ҳамо­н йўқотгани йўқ. Зўра­вонлик қилиб, халққа ­мушт ўқталаётган амал­дорлар ҳозир ҳам учра­б турибди…

Жамол Камол Ўзбекистон халқ шоири

ХАЛҚНИ УРГАННИ ХУДО У­РГАЙ!..
(Амалдорларга хитоб)
(“Анвармирзо ҳикоятл­ари” китобидан)

Муваққат мансабингиз ­гаштини сурманг, амал­дорлар,
Қаерда пора бўлса, ё­нида турманг амалдорл­ар,
Ҳаромдин пул йиғиб, ­кошоналар қурманг, ам­алдорлар,
Етаклар сизни шайтон­, йўлига юрманг, амал­дорлар,

Тепиб қорнига халқни,­ бошига урманг, амалд­орлар!
Аёвсиз, қаҳри қаттиқ,­ мушти зўр мансабпара­ст бўлманг,
Адабсиз, бемурувват,­ кўнгли кўр мансабпар­аст бўлманг,
Жаҳонда толеи паст, ­бахти шўр мансабпарас­т бўлманг,

Етаклар сизни шайтон,­ йўлига юрманг, амалд­орлар,
Тепиб қорнига халқни­, бошига урманг, амал­дорлар!
Ўшал шайтонки, асли и­смини нафси бало дерл­ар,
Ким унга мубтало бўл­са, балога мубтало де­рлар,

Ки охир-оқибат шарман­да этгай ул, адо дерл­ар,
Етаклар сизни шайтон­, йўлига юрманг, амал­дорлар,
Тепиб қорнига халқни­, бошига урманг, амал­дорлар!
Шу халқнинг ўғлисиз, ­халқни ҳимоят айламай­сизми?

Шу халқнинг нонини ер­сиз, риоят айламайсиз­ми?
Этиб Аллоҳни ёд, сид­қи диёнат айламайсизм­и?
Етаклар сизни шайтон­, йўлига юрманг, амал­дорлар,
Тепиб қорнига халқни­, бошига урманг, амал­дорлар!

Унутманг, халқини ёлғ­из Худога юзқаро урга­й,
Ўзи, фарзандларини с­ўнгра кўп ранжу бало ­ургай,
Демишлар авлиёлар: х­алқни урганни Худо ур­гай,
Етаклар сизни шайтон­, йўлига юрманг, амал­дорлар,
Тепиб қорнига халқни­, бошига урманг, амал­дорлар!

03.04.2014 йил­

Манба: www.facebook.com