O'zbekiston ERK Demokratik Partiyasi

Ёмонлик бирла бўлдим жаҳон ичинда машҳур…

Ёмонлик бирла бўлдим жаҳон ичинда машҳур…
55 views
09 February 2016 - 12:51

 Maxtumquli-1 МАХДУМҚУЛИ

Биринчи китоб

Тургилдедилар

(туш)

Бир кеча ётардим, туннинг ярмида,
Тўртта отлиқ келиб: “Тургил” дедилар.
“Хабардор қиламиз фурсат жойида,
Шул жойда эрлар бор, кўргил!” дедилар.

Назарим етишгач шу тўрт мардона,
Кўнгил жўша келди, бошим гардона,
Орасидан шунда икки девона:
“Турмасингдан, анда боргил!” дедилар.

Шул икки девона тутди қўлимдан,
Етаклаб кетдилар ётган ўрнимдан,
Бир ишорат бўлди анинг биридан,
“Сайронда борибон тургил!” дедилар.

Ўлтирдик, келди икки пирзода,
Кўзидан ёш оқар, дили дуода,
“Ҳув, Ҳақ!” дебон чекди олти пиёда,
“Одам энди келар, кўргил!” дедилар.

Тўртта отлиқ келди, бари сабзабоз,
Асолари яшил, оти қирғий, боз,
“Мажлис ҳалқасини қурманг бўйла оз,
Одам кўпдир, кенгроқ олгил!” дедилар.

Нурдан инди олтмиш отли орифлар,
“Муҳаммад” деб, тамом қарши юрдилар,
Соғлик-саломатлик бир-бир сўрдилар,
“Турманг, улуғ жойга юргил!” дедилар.

Бир отнинг ортига мени бердилар,
Сайронда шул жойга бориб турдилар,
Тамом ўлтирдилар, мажлис қурдилар,
“Ўғлон, менга, ора киргил!” дедилар.

“Алидир!” дедилар, тутди дастимдан,
Бўйра тўшагимни олди остимдан.
Мен билмадим, нима қуйди устимдан,
“Учраган даврондир, сургил!” дедилар.

Ҳайдардан сўрадим барин отма-от,
“Ҳазрати пайғамбар улдир, бўлма ёт,
Ул Салим хожадир, Бобо зурриёд,
Ул Вайсил Қарондир, билгил!” дедилар.

“Ул Баҳоуддин, ул ҳам бир эрдир,
Бири Занги бобо, ул-да номдордир,
Суюнишиб турган тўрт чориёрдир,
Мақсадинг не бўлса, айтгил!” дедилар.

Икки шайх ҳалқадан балқиди офтоб,
“Ўғлонга фотиҳа беринг – деди, соф –
Юз йигирма тўрт минг анбиё, асҳоб,
Бариси шулардир, билгил!” дедилар.

Расулуллоҳ айтди: “Ё Шоҳимардон,
Аё, Салим хожа, ё бобо Салмон,
Абубакир Сиддиқ, ё Умар, Усмон,
Бу қулнинг мақсадин, бергил!” дедилар.

Салим, бобо Салмон буюрди мардга,
Пиёлани тутиб, солдилар дардга,
Кетди ақл-ҳушим, ётдим шу ерда,
“Аршда, фаршда не бор, кўргил!” дедилар.

Ел бўлдим, етишди ернинг томири,
Назарга тўқинди Аршнинг камари,
“Жабруд оламида Жалил сирини –
Келиб, ўзинг қараб, кўргил!” дедилар.

Нени хаёл этсам, қўлга келтирдим,
Қайга боқсам, анга назар етирдим,
Бу ҳол ила мен фароғат ётардим,
Юзимга тупуриб: “Тургил!” дедилар.

Расуллулоҳ айтди: “Асҳоблар, юринг,
Ўғлонни кузатинг, фотиҳа беринг, –
Буюрди; тўрт от-ла, элтиб топширинг,
Уйғонган жойида қўйгил!” дедилар.

Уйғониб, Фироғий кўзин очибдир,
Бошига не кўйлар келиб, кечибдир,
Маст туядек оқ кўпиклар сочибдир,
“Ўғлон, Аллоҳ ёринг, боргил!” дедилар.

*****

КАРАМ ИСТАРАМ

Аввал бошда қодир Аллоҳ,
Сендан бир карам истарам.
Бодом қобоқ, олма ёноқ,
Бир зебо санам истарам.

Тангри бермаса, нетайлик,
Бош олиб қайга кетайлик,
Ўтириш-туриш қилайлик,
Қошлари қалам истарам.

Ҳурмат, иззатга эришган,
Қадр-қимматга талашган,
Шодлик-қувончга ўрашган,
Юзлари кулар истарам.

Йигирма ёш ўтди мендан,
Ҳузур топмадим дунё сендан,
Сўзи ширин, лаби хандон,
Бир боғу чаман истарам.

Фироғий, келдим жаҳона,
Бир ёр бергил, ақли доно,
Тушдим, им билмас нодона,
Бир қадрим билган истарам.

*****

САДО БЎЛДИМ

Сандивочу сармастим, баргимдан жудо бўлдим,
Баргимни хазон чалди, қурқшаган садо бўлдим,
Бир гулчеҳра йўлида, беҳуда фидо бўлдим,
Бад ишларга бой бўлдим, хайр ишга гадо бўлдим,
Фурқат, васлат ҳар неки, аслини Рабдан билдим,
Барчани бедор кўрдим, ўзим уйқуда билдим,
Дунёни узоқ кўзлаб, туғилмай кетар билдим,
Еганим оғу санаб, кийганим ридо билдим,
Куйдим, пишдим ёр- дўстлар, ўртандим, адо бўлдим.

Ёронлар, йўлдош бўлдим, нафси ҳаво золимга,
Кийикдек қочар, бормас, насиҳатгўй олимга,
Саркашлигин Субҳонга – машҳур этди оламга,
Мен нетайин, ё дўстлар, ўғилсиз иқболимга,
Қўймади ўз ҳолимга, юрарга мажолимга,
На қозонган қувончим, на хушвақтлик молимга,
Арпа миқдоричамас бу жаҳон хаёлимга,
Билмам, олам не кўйда, мен ҳайрон ўз ҳолимга,
Куйдим, пишдим ёр-дўстлар, ўртандим, адо бўлдим,

Жаҳл ишига чобукман, Аллоҳ амрига сусттор,
Ғарқу залолат бўлдим, ҳидоят сендан Ғаффор,
На дарвешман, на мулло, на сўфи аҳли дастор,
Қардошлар қулоқ берса, айтсам сўзимни ростдор,
Фикр айланг, ким бордир, Эгамдан ўзга дўстдор,
Бандаликда бўлмасанг, бўлганинг яхши нестдор,
Кўрмадим кўк остинда ҳаргиз ўзимдан пастдор,
Оташга лойиқ бўлмас адо бўлган хокистор,
Куйдим, пишдим ёр-дўстлар, ўртандим, адо бўлдим.

Салтанатда, Сулаймон, гар сурса юз сиёсат,
Келса пари подшоси – Оқтемиру, Жонпўлот,
Юз минг девга бош бўлган дев тўраси Темирбод,
Магас шоҳи Тартарус ҳамроҳлик этса, ҳайҳот,
Мур малаги Мунзора келса беҳад, бағоят,
Мусо нурга қўл очиб, Исо ўқиб юз оят,
Хизр дуо айлабон, Илёс этса муножаат,
Бундоқ мурда жасадга маҳолдир топмоқ нажот,
Куйдим, пишдим ёр-дўстлар, ўртандим, адо бўлдим.

Махдумқули, мискинман, кўнглим уйи на маъмур,
Сўзга яқин бандаман, хайрим каму, шаррим зўр,
На ўзим халққа қобил, иқболим каж, бахтим шўр,
На шоҳиста аъмолим, гўё қадам урар кўр,
Магар айём истаса, бўлгай нуру аъло нур,
Иллат ўқи айни дам тушгандир бўлиб маҳжур,
Ёмонлик бирла бўлдим жаҳон ичинда машҳур,
Тегирмондек бонггирман, самандардек оташхўр,
Куйдим, пишдим ёр-дўстлар, ўртандим, адо бўлдим.

(давоми бор)

Туркманчадан Мақсуд Қурбон ўзбекчалаштирди